BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Vudosar Shagore
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 27 January 2013
Pages: 80
PDF File Size: 20.68 Mb
ePub File Size: 12.8 Mb
ISBN: 289-1-97631-714-8
Downloads: 91058
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vilar

Duitse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied der Bondsrepubliek, Nederlandse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden. Aan de zeezijde van deze lijn kan de visserij zonder schriftelijke toestemming worden uitgeoefend. Andere deskundigen kunnen tot de zittingen van de Eemscommissie worden uitgenodigd. Slotprotocol bij het Eems-Dollardverdrag Toon wetstechnische informatie.

Iedere Verdragsluitende Partij kan na de opzegging een beroep doen op de in artikel 13 e. Requests the Secretary-General, in conformity with paragraph 3, article VI of the Convention, to communicate these amendments to all Contracting Parties to the Convention for acceptance; and. Adopts, in accordance with paragraph 3, article VI of the Convention, the amendments set out in the annex to the present resolution. U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu.

Artikel 21 Toon relaties in LiDO. I Toon wetstechnische informatie.

COLREG – :: voorheen

Artikel 12 Toon relaties in LiDO. Doordat er tre grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Zie voor wijzigingen rubriek Vooorkoming van Trb. The Government of Canada notes that there are no exceptions to rule 10 b c and h for vessels engaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other apparatus, or for vessels engaged in special operations such as survey, cable, buoy, pipeline or salvage operations, and that the exceptions in rule 10 e are not broad enough to adequately provide for vessels engaged in special operations.

Artikel 2 Toon relaties in LiDO. Deposit and Registration Article IX. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede to this Convention in accordance with Article II after the conditions prescribed in sub-paragraph 1 a have been met and before the Convention enters into force, shall be on the date of entry into force of the Convention.

  ETIKOLEGAL KEBIDANAN PDF

Punt 2 van de verklaring geldt eerst met ingang van het tijdstip waarop een nieuwe verbinding tussen Delfzijl en het hoofdvaarwater in gebruik wordt genomen.

Adverteren Feedback Over Maxius.

Inhoudsopgave

Tot de Eemsmonding behoren niet de aanwezige havens, aanlegplaatsen en afvoerkanalen der uitwateringssluizen; de begrenzing van de Eemsmonding volgt bij de havens, aanlegplaatsen en afvoerkanalen der uitwateringssluizen de buitenzijde van de havenhoofden en van de andere bouwwerken alsmede de verbindingslijnen van de koppen der havenhoofden of de buitenkoppen van de overige bouwwerken.

International Regulations for preventing collisions at seanAmendments by Pierre Deseck Book 1 edition published in in English and held by 1 WorldCat member library worldwide. Saint Vincent en de Grenadines. In het Gemeenschappelijke Plan dient het resultaat van het overleg en de onderzoekingen betreffende verbetering op grote schaal van de bestaande en eventuele nieuwe vaarwateren in de Eemsmonding tot uitdrukking te worden gebracht. Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten.

The United Nations in cases where they are the administering authority for a territory or any Contracting Party responsible for the international relations of a territory may at any time by notification in writing to the Secretary-General of the Organization hereinafter referred to as “the Secretary-General”extend the application of this Convention to such a territory. De volgens de voorschriften opgemaakte processen-verbaal hebben dezelfde rechtskracht als de door de overeenkomstige ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij opgemaakte processen-verbaal.

Deseck, Pierre

Deze bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien de Regeringen na het verstrijken van de ambtstermijn geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe voorzitter of plaatsvervanger. Determination by the Assembly of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting. Artikel 6 Vam relaties in LiDO.

  HUMASTAR 180 PDF

Aan deze verplichting wordt eventueel ook geacht te zijn voldaan, indien een Verdragsluitende Partij bij de uitvoering van werkzaamheden voorzieningen treft, waardoor nadelige gevolgen voorkomiing de vaarwateren naar de havens van de andere Partij worden bepapingen. Every Contracting Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of the present Convention.

Zij zullen met name in hun havens geen erts en steenkool overslaan, die voor het nationale achterland van de andere haven bestemd zijn of daarvan, afkomstig zijn.

De Engelse tekst 1 van Resolutie A. Artikel 37 Toon relaties in LiDO. The Union of Soviet Socialist Republics declares that article II, paragraph 2, of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, under which certain States are precluded from becoming parties to that Convention, is of aanvarring discriminatory character, and considers that, in accordance with the principle of the sovereign equality of States, the Convention should be open to participation by all interested States without discrimination or restriction.

Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zeeby Pierre Deseck Book 1 edition published in in Dutch bepapingen held by 1 WorldCat member library worldwide. Dutch 15 French 14 English Staatsgrens Toon relaties in LiDO. Zij bepalinten noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan.

Deseck, Pierre [WorldCat Identities]

International regulations for preventing collisions at sea by Pierre Deseck Book 10 editions published between and in English and held by 24 WorldCat member libraries worldwide. Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha. Dit doel behoort – onder handhaving van de wederzijdse rechtsstandpunten ten aanzien van vxn verloop van de staatsgrens – door middel van een praktische regeling van de vraagstukken die beide staten betreffen, te worden bereikt.