AFOOLA OROMOO PDF

AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Faejinn Vogis
Country: Liberia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 16 November 2009
Pages: 112
PDF File Size: 6.47 Mb
ePub File Size: 18.26 Mb
ISBN: 670-6-54128-881-2
Downloads: 56199
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztiran

Oromo language — Texts. You may send this item to up to five recipients. Afkola lists with this item 1 Things I Recommend 10 items by Koket updated Yaa baadiyya kana maraa. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha.

Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse.

Semmoo : bu’uura barnoota Afaaniifi Afoola Oromoo in SearchWorks catalog

Would you also like to submit a review for this item? Notify me of new posts by email. Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan oromlo mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa. Jiruu gaarii tan qananii, Dhadhaa, deeymaa fi aananii, Marqaa, caccabsaa fi cuukkoo, Otomoo gaarii dha dhihanni, Qorqodaan qabu nyaanni, Garaan quuftee ijjidaranii.

  LIBRO DE ELECTRONICA DE POTENCIA RASHID PDF

Cancel Forgot your password? Your request to send this item has been completed.

Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.

SearchWorks Catalog

Raawwilee orpmoo biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers.

Citations are based on reference standards. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

Afoolaa aadaa hawaasaa kabajanii jiraataiin immoo nijaju; nidinqisiifatu. Afaan Oromo English Amharic. Ana qofaa miti lammii hedduun sitti gaddeera.

Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. The name field is required.

afoola | TAPHA AFAAN OROMOO

Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu oro,oo. Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items. Wfoola waca simbirraa, Weedduu gaarii gurraaf sooraa, Firaa mukaa tan agamsaa fi goraa, Shimbir-qooliifi bururii, Xaaxeessaa dhafi qurquraa, Garaa buutee OOyroota seentee, Keessa deemtee yoo daawwatte, Yaatuu masnoo tarkaanfattee, Caayaa zeeytunaa busxaa, Jalatti hara galfattee….

  AITECS 2016 PDF

Please enter recipient e-mail address es. Please verify that you are not a robot. Privacy Policy Terms and Conditions. Beekan Gulummaa Irranaa nuuf jiraadhu. Similar Items Related Subjects: Your rating has been recorded. Notify me of follow-up comments by email. Beekan Gulummaa Irranaa — Hayyuu Oromoo.

Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Oromooo na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte. This site uses cookies. Don’t have an account?