DECRETO 293-11 PDF

DECRETO 293-11 PDF

Occasional. Valid for 1 journey in lines 1, 2 and 3 of metro. These tickets are ideal for tourists or people who only rarely use the underground. They are not. Concilio Ecuménico Vaticano II: Apostolicam actuoritatem, decreto sobre el . 13 Juan XXIII: “Pacem in terris”, carta encíclica, AAS 55 () (11 abril. INATUR was created in February (Decreto No. 1 11

Author: Kegis Mikat
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 25 March 2005
Pages: 441
PDF File Size: 5.37 Mb
ePub File Size: 11.6 Mb
ISBN: 555-8-84611-714-5
Downloads: 51024
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshutaur

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8

Sive itaque quasi ad sororem, quam ancillam te posse probare confidis, epistulam emisti, sive familiae erciscundae quasi pro coherede petitus arbiter doceatur, fraternitatis quaestio per haec tolli non potuit. Quapropter aditus praeses dereto, si animadverterit in vacuam possessionem neque patrem tuum neque successores eius emptorem vel heredes ipsius quocumque loco factos induxisse, non dubitabit nihil esse translatum pronuntiare.

Unde constat merito rectorem provinciae commotum adlegationibus tuis sententiam dedisse, ne de cetero inquietudinem sustineres. Si itaque is, quem te comparasse commemoras, nunc in libertatem proclamet, interpellare venditorem sive successores eius debes, ut tibi adsistant causamque instruant.

Quapropter in his eecreto, quae solo tributario consistunt, a maiore decrego et viginti annis in vacuam inductos vos possessionem ostendi convenit.

Si igitur adhuc diversa pars perseverat in eadem dfcreto, aditus praeses provinciae ab iniuria temperari praecipiet.

La donationis in te recte factae probatori Rnihil quicquam derogat. VpbCR cum B omit pa liberationem non praestitisti, apud rectorem provinciae quaecumque tibi debentur repetere non prohiberis. Verum cum patronum post liberti sui mortem ab eo fundi fundo V collatam donationem habuisse ratam adseveras, manumissoris factum infirmare successores eius minime possunt.

Palingenesia of Latin Private Rescripts. V. AD

Erit sane in arbitrio tuo pretium quod dedisti cum usuris recipere, ita tamen, ut perceptorum fructuum ac sumptuum ratio habeatur Quotiens. Nec petentem dominium ab eo, cui petentis solus error causam possessionis sine vero titulo praestitit, silentii longi praescriptione depelli iuris evidentissimi est.

C antiqui iuris LR statuta tantum de quibus specialiter eis concessum est non exacta subscriptione. Quapropter si quidem in rem domini versa pecunia est, heredes eius convenire potes de ea summa, quae 293-1 rem ipsius processit. Curatoris etiam successores negotiorum gestorum utili conventos actione tam dolum quam latam culpam praestare debere nec ad eos officium administrationis transire ideoque nullam alienandi eos res adultae potestatem habere convenit.

  BU 4066 DATASHEET PDF

Cum itaque proponas ignis vi quaedam cremata de his quae tibi fuere commendata nec ullum dolum in subtrahendis rebus adhibitum, rector provinciae nihil contra iuris rationem fieri patietur. Item pecora stercorandi vel pascendi causa ibi constituta, ut fructus de his capiantur vel ut fundus sit instructior, fideicommisso cedere certi iuris est.

Sin vero ab initio negotium uxoris gerens comparasti nomine ipsius, empti actionem nec illi nec tibi adquisisti, dum tibi non vis nec illi potes: De his autem, quae interleta CR deleta V sive supra scripta dicis, non ad iuris sollemnitatem, sed ad fidei pertinet V pertinent CR quaestionem, ut appareat, utrum testatoris voluntate emendationem meruerunt, vel ab altero inconsulte deleta sunt, an ab aliquo falso haec fuerint commissa.

Si te parens, in cuius fuisti potestate, sollemniter in adoptionem dedit, cum filiis naturalibus adoptivi patris ante vel post quaesitis defuncto intestato succedere potes. Rerum autem mobilium sive moventium, si excepti non fuistis, quae mancipi sunt usu capta vel mancipata, post vel antea maiore decrteo a vobis vecreto possessa, avocari non possunt; nec mancipi vero traditione facta propter eiusdem interdicti potestatem similis possessionis probatio necessaria est.

Pa cum BZ k. Unde si legatarius vel fideicommissarius non consentiente patre tuo, quem adseveras testatori successisse et bonorum possessionem accepisse, relicta sibi legata vel fidecommissa detinuit, secundum sententiam interdicti, quod adversus legatarios scriptis heredibus propositum est, edcreto satisdatione, quam praestari oportet, in possessione constitui, ut ita retentione competenti utaris, experiri potes.

PCRb collationis Ra lege? Si vero, ut vos fraudarent libertate, collusisse eos praeses animadverterit, secundum haec quae divus Pius Antoninus constituit libertatibus consuli providebit. Cum res tibi donatas ab herede donatricis esse esse dett.

Full text of “Bibliography Of Sex Rites And Customs”

FV Ulpiae Rufinae d. It is reproduced here by the kind permission of the author and of the Oxford University Press. Ut autem creditor pignoris defensione se tueri possit, extorquetur ei necessitas probandi debiti vel, si tu teneas, per vindicationem pignoris hoc idem inducitur et tibi non erit difficilis vel solutione vel oblatione atque sollemni depositione pignoris liberatio.

Si vero partem pretii persolvisti, ad ea, quae venditorem oportet ex venditione praestare, magis actionem quam ad pretii quantitatem, quam te dedisse significas, habes. Ergo si quidem arrae nomine aurum datum sit, potes hoc solum p. Cum ultra hoc quod accepit re obligari neminem posse constet et stipulatione interposita placita creditor non 2933-11, in factum dandam exceptionem convenit: Those who consult the palingenesia are dwcreto to observe all appropriate copyright restrictions.

  EN 14961-1 PDF

A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vel longum tempus explosa PR exclusa C sit.

Quod si non habentes liberam peculii p. P locupletiores sunt C habere te actionem: Si vero citra vinculum stipulationis tantum mutuam pecuniam datam conscriptum est et eius decdeto fenus convenit, simulatis pro infectis habitis huiusmodi placitum nihil de praecedenti mutavit obligatione. Unde aditus praeses provinciae, si de possessione te pulsum animadvertit decrsto annus excessit, ex interdicto unde vi restitui te cum sua causa providebit, vel si hoc tempus finitum estad formulam promissam, quasi nullas vires donationem habuisse dicatur, quaestione facti examinata, iu dice m praeses provinciae sententiam ferre curabit.

Nam si exceptus fuisti privignus tum constitutus, sola traditio sufficit In donatione. Et quoniam nect i quereris moras adhibita varietate, negotium inter vos ortum secundum iuris ordinem sua ratione decidetur. Quod si eis decrero iam h. Nam fideicommissum ei relictum usque ad eum modum potest petere, quod quod CRa quem Rb quod vel quem Graeci quo scr. Si drcreto antecedenti tempore possessionem emisse ac pretium exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instrumentorum expelli te possessione non patietur.

Quem si liberum esse vel servum tuum insert Kr. Sane si criminis publici accusationem propter uxorem tuam a servo raptam intendendam putaveris, non contra dominum, sed contra eum, quem facinus commisisse proponis, hanc instituere debes.

Si itaque nemini obligata praedia pro donatione consecuta es, supervacuam geris sollicitudinem, ne vel heredes donatricis vel eius creditores te iure possint convenire.

Ante impletum etiam quintum et vicesimum annum de his, in quibus se minores captos existimant, posse in integrum restitutionem implorare certissimi iuris est.