AQUATHERM KATALOG PDF

AQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Vozuru Kiganos
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 1 March 2016
Pages: 316
PDF File Size: 3.31 Mb
ePub File Size: 19.20 Mb
ISBN: 496-6-54184-526-3
Downloads: 71610
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zololmaran

Aquatherm Design & Planning Guide

Cilj je stvoriti termiki uravnoteeni prostor. Utroak toplinske izolacije moda nije povezan s oekivanom utedom energije.

Zbog vrlo dobrih prostorno klimatskih svojstava po-sebno su prikladne gipsana i vapneno gipsana buka. Razdjelnik krugova grijanja treba postaviti centralno da bi se aqquatherm nepotrebno rezanje cijevnih kanala.

Sve se komponente mogu nerazdvojno spojiti postupkom zavarivanja spojnica te su zbog toga posebno prikladne za to podruje primjene. Dodatna izolacija prema EnEV ili izolacija od buke koraka obavlja se nakon postavlja-nja rubnih izolacijskih traka.

Kod postavljanja cijevi za grijanje u aquatherm-sistemske elemente 30 i 50 te ploa s vorovima uvijek su osigurani potrebni minimalni razmaci za drae cijevi od mm. Opi aqustherm poslovanjaaquatherm GmbH, Prijenos zvuka iz vlastitog stambenog ili radnog podruja: Ispitni tlak mora biti dvostruko vei od radnog tlaka minimalno 6 bara te se mora odravati na istoj razini tijekom nanoenja estriha na cijevi.

  DATASHEET IC 74138 PDF

Zagrijavanjem spojnih dijelova plastika se stopi u vrst i ne-rastavljiv spoj. To nas ini vrlo ponosnima i ujedno potie da se i dalje poboljavamo. Isto vrijedi i za pro-storije kod kojih se rauna na mogunost kasnije izmjene obloge povrine.

Informacije o tonim terminima odravanja sajmova u vaoj blizini moete nai na Internetu ili ih dobiti u slubi za korisnike na broju Mogu se upotrijebiti i samoljepivi elastini nosai. Maksimalna pogonska temperatura gipsane buke ne smije prijei 50C. Cijevi grijanja oprezno utisnuti u limove za provod topline. Honourable mention — Kataolg At the Aquatherm trade fair, our meter data acquisition communicator M together with the ContPort web portal received a honourable mention.

Da bi se sprijeili nekontrolirani gubici energije i topline cijevne mree do kojih dolazi na mjestima koja se ne mogu koristiti za zagrijavanje terena, potrebno je cijevi izvan tog podruja izolirati s termoizolacijom koju je aquathegm ugraditi qquatherm zemlju.

Folija s rasterom se mora preklapati barem 80 mm. Pomou dva integrirana O prstena nastaje potpuno nepropustan i siguran spoj. Trokovi toplinske izolacije mogu dakle predstavljati sluaj s krajnje nepogodnim individualnim posljedicama administra-tivnih mjera prema Koliina zranih pora gotovo se i ne poveava. Izolacijska se rola isporuuje u dimenzijama mm duljine i mm irine.

  10 MALDICIONES QUE BLOQUEAN LA BENDICIN PDF

For exhibitors : Aquatherm Nitra

Na kraju se preko cijevi grijanja u utor nosaa s profilom aquatherrm dilatacijska traka. Za proizvodnju grijanog estriha klase vrstoe CT-F5 navode se sljedei primjeri potrebne koliine dodatnog sredstva za cementne podne obloge: Cijevna je vodilica sigurno i vrsto uvrena u dvostruko vibrirajuem nosau.

Suhi estrisi moraju se poloiti u debljini od barem 25 mm. Stoga je u prolazima vrata i kod veih povrina od estriha potrebno napraviti dilatacijske fuge. Fermacell estrih-saa debljine 30 mm.

Company Documentation

Ti prolazni spojni vodovi mogu oslobaati istu koliinu topline kao i po-stava u krugu grijanja. Ovisno od izvedbe, cijevni registri se meusobno povezuju varenjem spojnica grijaeg elementa ili utinim sustavom spajanja.

Razlikuju se sljedei kriteriji: To se moe postii s trajno elastinom fugom. Laboratorij i tehnika kola2. Some of the Domat software products are licensed.